Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

OPŠTE ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA

UVOD

Ove odrebe i uslovi korišćenja primenjuju se na veb-sajtu www.decathlon.rs (“Veb-sajt”). Njihova svrha je da definišu odredbe i uslove pristupanja i korišćenja Veb-sajta od strane Korisnika (“Vi”). Termin „Korišćenje“ znači sve operacije koje vrši Korisnik nakon pristupanja Veb-sajtu, uključujući jednostavan pregled, bez obzira na sredstvo kojim se pristupilo (npr. kompjuter, tablet ili pametni telefon), tip konekcije (privatna konekcija, konekcija trećeg lica ili javni wi-fi) i mesto konekcije.

 

Veb-sajt pripada društvu Decathlon d.o.o. Beograd (“Mi” ili “Nas/Nama”), društvu sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 35, 11070 Novi Beograd. Mi pripadamo “Grupi Decathlon”. Ovaj termin se odnosi na Decathlon SA i sva društva u kojima to društvo ima, direktno ili indirektno, vlasničko pravo ili pravo glasa od najmanje 10% (“Zavisna društva Decathlon-a” ili “Kompanije iz grupe Decathlon”).

 

Bilo kakva konekcija na Veb-sajt zahteva da se Vi usaglasite sa ovim odredbama i uslovima i da ih bezuslovno prihvatate.

 

Ako koristite Veb-sajt, Vi potvrđujete da ste saglasni sa sledećim uslovima:

 

Našim opštim odredbama i uslovima prodaje koji regulišu sve kupovine proizvoda na Veb-sajtu, raspoložive na www.decathlon.rs ;

 

Našu Politiku zaštite podataka i kolačića koja se odnosi na sve informacije koje se daju Nama preko Veb-sajta a koje se mogu prikupljati tokom te operacije u skladu sa važećim zakonima, kojoj se može pristupiti na sledećoj internet stranici; www.decathlon.rs ;

 

Svim ovim odredbama i uslovima se može pristupiti preko Veb-sajta u bilo kom trenutku. Vi ih takođe možete odštampati. Oni mogu biti izmenjeni i dopunjeni, ali primenljivi uslovi su oni koji su na snazi na Veb-sajtu na datum kada Vi koristite Veb-sajt.

 

1 – USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA

Da biste koristili ovaj Veb-sajt, Vi morate biti punoletni ili dobiti dozvolu roditelja. Mi savetujemo sva lica koja imaju odgovornost za neko maloletno lice da nadgledaju kako maloletno lice koristi Veb-sajt. Vi takođe morate biti fizičko lice i morate koristiti Veb-sajt sa normalnom učestalošću. To znači da ne možete koristiti Veb-sajt u poslovne svrhe ili kao deo dodatne poslovne delatnosti.

 

Vi ste odgovorni da obezbedite da Vaša oprema (kompjuter, laptop, netbuk, tablet ili drugi mobilni uređaj) bude kompatibilan sa svim specifičnim uslovima i da ih ispunjava kako biste Vi mogli da pristupite Veb-sajtu.

 

Pristup uslugama koje nudi Veb-sajt može zahtevati otvaranje naloga, za šta je potrebno da date Vaše lične podatke u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list RS”, br. 87/2018). Ako želite da pristupite Veb-sajtu, Vi ste saglasni da date tačne, potpune i pouzdane informacije, što Nama omogućava da se usaglasimo sa svim našim obavezama. Vi bezuslovno prihvatate da Vaša identifikacija predstavlja dokaz o Vašem identitetu.

 

Ukoliko izaberete ili primite podatke za konekciju (kao što su korisničko ime, lozinka ili drugi podaci) kao deo naših bezbednosnih procedura, Vi te informacije morate čuvati u tajnosti i ne smete ih otkriti ni jednom drugom licu. Vi ste odgovorni za sve postupke koji su učinjeni korišćenjem Vaših podataka za konekciju. Vi odmah morate obavestiti Nas o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju ili kršenju bezbednosti za koje saznate.

 

Mi zadržavamo pravo da ne potvrdimo, da suspendujemo ili da obrišemo bilo koje podatke za konekciju i/ili da zabranimo korišćenje Veb-sajta i/ili pristup Veb-sajtu, u bilo koje vreme, ukoliko smatramo da se Vi niste usaglasili sa ovim odredbama i uslovima korišćenja Veb-sajta ili ako su informacije koje ste nam Vi dali da biste se registrovali kao Korisnik netačne. Mi Vas podsećamo da protiv Vas može biti pokrenut pravni postupak ako uzmete identitet nekog drugog lica. Svaka takva modifikacija ili brisanje se može sprovesti sa momentalnim stupanjem na snagu, bez prethodnog obaveštenja ili upozorenja, u svako vreme i po našem isključivom nahođenju.

 

Mi nismo u mogućnosti da garantujemo da će pristup Veb-sajtu biti kontinuiran, neometan ili bez greške. Može biti perioda (bilo planiranih ili neplaniranih) u kojima određene karakteristike, delovi ili sadržaj Veb-sajta nisu raspoloživi ili su modifikovani, suspendovani ili povučeni sa Naše strane, po Našem isključivom nahođenju, bez obaveštenja datog Vama. Vi ste saglasni da Mi nećemo biti odgovorni prema Vama ili bilo kom trećem licu kao rezultat neraspoložvosti, modifikacije, suspendovanja ili povlačenja Veb-sajta, ili bilo koje karakteristike, dela ili sadržaja na Veb-sajtu.

 

2 – KARAKTERISTIKE KOJE NUDI VEB-SAJT

Vi možete koristiti Veb-sajt samo u nekomercijalne svrhe i u skladu sa navedenim odredbama i uslovima. Možete pristupiti Veb-sajtu i prikazati sadržaj Veb-sajta na ekranu kompjutera, i štampati i kopirati pojedinačne stranice. Dodatne odredbe i uslovi se mogu primenjivati na određene karakteristike, delove Veb-sajta ili na sadržaj Veb-sajta. Kada je to primenljivo, oni će biti prikazani na ekranu ili će im se moći pristupiti putem linka.

 

Veb-sajt Vam dozvoljava da:

 

Nađete stavke i usluge koje nudi Grupa Decathlon;

 

Vršite kupovinu na daljinu u skladu sa opštim odredbama i uslovima prodaje na Veb-sajtu i u skladu sa važećim zakonima;

 

Objavljujete mišljenja o proizvodima koje prodaje Grupa Decathlon;

 

Objavljujete fotografije i/ili video snimke koji se odnose na proizvode koje prodaje Grupa Decathlon;

 

Učestvujete u raznim igrama i takmičenjima koje nudi Veb-sajt;

 

Postavljate pitanja o proizvodima koje prodaje Grupa Decathlon zajednici korisnika Grupe Decathlon;

 

Ako se uključite u naš „loyalty program“ i prihvatite da Vas Mi kontaktiramo kako biste pomogli ili posavetovali potencijalne korisnike, Vi takođe možete uzeti učešće u „Pitanja i Odgovori“ funkciji na Veb-sajtu. U tom slučaju, Veb-sajt Vam omogućava da odgovorite na pitanja korisnika i/ili kupaca, sve dok se ona odnose na proizvod koji ste kupili pre više od mesec dana i pre manje od godinu dana.

 

Ova lista karakteristika je data samo radi informacije. Veb-sajt zadržava pravo da doda ili skloni određene karakteristike, bilo privremeno ili stalno, bez potrebe da dobije Vašu prethodnu saglasnost.

 

3 – PONAŠANJE NA VEB-SAJTU

Vi morate koristiti Veb-sajt i sve što je raspoloživo na Veb-sajtu isključivo u zakonite svrhe i u skladu sa primenljivim zakonima i propisima, na odgovoran način i bez nanošenja štete našem imenu ili reputaciji, kao i imenima i reputaciji sa nama povezanih pravnih lica. Naročito ste saglasni da ne činite sledeće:

 

Preuzimate, čuvate ili koristite bilo koji Sadržaj koji pripada trećim licima i podleže pravima intelektualne svojine, ili pravima koja se odnose na privatnost ili sadrže lične podatke ili dovode do prava personifikacije;

 

“Sakupljate” ili skladištite sadržaj Veb-sajta na nekom serveru ili drugom uređaju za skladištnje koji je povezan sa mrežom ili da stvarate elektronsku bazu podataka tako što ćete sistematski preuzimati i skladištiti sadržinu Veb-sajta;

 

Brišete ili modifikujete bilo koji sadržaj na Veb-sajtu ili pokušavate da zaobiđete bezbednost, ili ometate funkcionisanje Veb-sajta ili servera na kojima se čuva;

 

Kreirate linkove na Veb-sajt sa bilo kog drugog Veb-sajta bez Naše prethodne pisane saglasnosti, iako se Vi možete pozvati na nas na nekom veb-sajtu koji Vi objavite, pod uslovom da link nije obmanjujući i da Vi tačno navedete njegovu destinaciju i činjenicu da Mi nismo odobrili link, Vaš veb-sajt ili proizvode i usluge koje Vi nudite, i da vi ne kopirate početnu stranicu našeg Veb-sajta i da veb-sajt povezan tim linkom ne sadrži nikakve nezakonite, preteće, uvredljive, klevetničke, pornografske, opscene, vulgarne, nedolične ili napadačke sadržaje, ili sadržaje koji mogu povrediti prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica. .

 

Skladištite, distribuirate ili objavljujete bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, rasistički, revizionistički, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu ljudskih prava trećih lica, naročito prava personifikacije lica i imovine, prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica.

 

Svako pravo koje je odobreno u skladu sa ovim odredbama i uslovima prestaće da važi u slučaju da se prekrši bio koji od ovih odredbi i uslova.

 

4 – OBJAVLJIVANJE PONAŠANJA

4.1 – Sadržaj koji objavljuje Veb-sajt

 

Mi pokušavamo da obezbedimo da sve informacije sadržane na Veb-sajtu (osim sadržaja koji generiše Korisnik) budu tačne, ali tako da informacije nemaju nameru da budu autoritativne ili da predstavljaju savet na koji se mora osloniti. Pre postupanja oslanjajući se na informacije na Veb-sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate ili da upotrebite neki relevantan izvor informacija. Mi takođe možemo s vremena na vreme promeniti format i sadržaj Veb-sajta. Vi ste saglasni da se Veb-sajt na bazi onoga „kakav jeste“ i „kako je raspoloživ“ daje na Vaš sopstveni rizik.

 

Mi nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost, kompletnost, pouzdanost, kvalitet, interesantnost ili originalnost bilo kojeg sadržaja na Veb-sajtu, ili, u meri predviđenoj zakonom, obezbedimo bilo kakvu bezuslovnu garanciju. S toga se iz ovih odredbi i uslova isključuje bilo kakav uslov tog tipa i Mi ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koji rezultiraju iz Vašeg ili nečijeg drugog korišćenja Veb-sajta ili iz oslanjanja na bilo koji njegov sadržaj.

 

Mi nismo u mogućnosti da garanturjemo da su sadržaji na Veb-sajtu bez virusa i/ili drugih šifri koje mogu imati zagađujuća ili destruktivna svojstva. S toga ste Vi odgovorni da obezbedite da imate na mestu odgovarajuće IT obezbeđenje (uključujući anti-virus softver i drugu bezbednosnu kontrolu) kako bi zadovoljili Vaše konkretne zahteve u pogledu bezbednosti i pouzdanosti sadržaja.

 

4.2 – Sadržaj koji objavljuje Korisnik

 

Sajt vam može, s vremena na vreme, dozvoliti da učitate sadržaj koji je generisao korisnik i može vam takođe dozvoliti da preneste taj sadržaj, bilo izabranim primaocima ili u javnosti, kao što su stranice sa komentarima, sobe za razgovor, oglasne table i/ili grupe vesti (zajedničkim imenom Oblasti korisničkih sadržaja). Mi ne kontrolišemo materijal dostavljen Oblastima korisničkih sadržaja (zajedničkim imenom Korisnički podnesci), niti se Oblasti korisničkih sadržaja aktivno ograničavaju.

 

Termin „sadržaj“ znači svaki element koji Vi deponujete na Sajtu, kao što je tekst, komentar, slika, fotografija, video zapis, ili bilo koji tip dokumenta, bilo kakve sadržine ili forme. Vi ste odgovorni za sadržinu vaših Korisničkih podnesaka, onakvih kakve ste Vi podneli i potvrđujete da svi Korisnički podnesci izražavaju stavove njihovih autora, a ne naše stavove.

 

Vi ste slobodni da objavite ili neobjavite, sadržaj na Sajtu. U tom slučaju, želimo da Vam skrenemo pažnju na to koliko je važno da vodite računa da svi Korisnički podnesci odgovaraju svrsi Oblasti korisničkih sadržaja i prirodi teme i da objavljuju ili dele sadržaj koji poštuje i usaglašen je sa sportskom etiketom i vrednostima Grupe Decathlon. Ako učestvujete u bilo kojoj Oblasti korisničkih sadržaja, ne smete podneti ni jedan Korisnički podnesak koji:

 

Je nezakonit, preteći, uvredljiv, pogrdan, pornografski, opscen, vulgaran, nedoličan, napadački ili koji povređuje prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kog trećeg lica;

 

Sadrži bilo kakve viruse i/ili druge šifre koje imaju zagađujuće ili destruktivne elemente;

 

Sadrži bilo kakav oblik reklamiranja;

 

Izdaje se za nekog drugog ili pogrešno predstavlja bilo kakvu povezanost sa nekim fizičkim ili pravnim licem.

 

Vi ste odgovorni za sve što može da se desi na vašoj strani ili sa vašeg kompjuterskog terminala, naročito u slučaju podnošenja sadržaja na Sajtu. Vi garantujete da Vi imate sva prava i ovlašćenja koji su potrebni da podnesete neki sadržaj na Sajt, naročito u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravima intelektualne svojine. U slučaju da imate razloga da verujete da je Vaše korisničko ime ili šifra za pristup Veb-sajtu

 

4.3 – Brisanje sadržine

 

Iako Mi ne vršimo pred-selekciju podnesaka korisnika, Mi zadržavamo pravo, po našem izboru, da obrišemo ili modifijujemo bilo koji sadržaj koji Vi podnesete Nama i/ili da zatvorimo bilo koji forum za diskusiju, u svako vreme i bez obaveštenja dostavljenog Vama.

 

Takođe, Vi nam možete poslati zahtev da se neki sadržaj ukloni. Zahteve treba slati na Decathlon d.o.o. Beograd i oni treba da sadrže sve informacije koje su potrebne da bi se obradio Vaš zahtev. Te informacije moraju omogućiti da Sadržaj koji je predmet Vaše žalbe bude identifikovan. Za Sadržaj koji se učitava preko usluge „Deljenje fotografija“, Nama su potrebne sledeće informacije da bismo izbrisali Sadržaj: prezime, ime, e-mail adresa koja je korišćena za učitavanje Sadržaja, godina učitavanja, naslov sadržaja.

 

Mi se obavezujemo da obradimo svaki opravdani i legitimni zahtev što pre je moguće, međutim, ne možemo garantovati da će pristup sadržaju biti automatski povučen. Vi potvrđujete da se Mi ne možemo smatrati odgovornim u tom pogledu, naročito u vezi sa periodom vremena potrebnim da se obradi Vaš zahtev, tehničkim ograničenjima ili praktičnom nemogućnošću usaglašavanja sa Vašim zahtevom, naročito kada je Sadržaj ponovo korišćen od strane trećih lica.

 

5 - EKSTERNI LINKOVI

Veb-sajt može, s vremena na vreme, sadržati linkove na eksterne veb-sajtove, koji mogu sadržati linkove na ponude i promocije trećih lica. Mi ih uključujemo da bismo Vama obezbedili pristup informacijama, proizvodima ili uslugama koje Vi možete smatrati korisnim ili interesantnim. Mi nismo odgovorni za sadržinu tih veb-sajtova niti za bilo šta što oni nude i nismo u mogućnosti da damo garanciju da će oni ostati stalno na raspolaganju. Činjenica da Mi uključujemo linkove na takve eksterne veb-sajtove ne znači da mi odobravamo ili da imamo bilo kakve veze sa njihovim operaterima ili licima koja ih razvijaju.

 

6 – PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Generalna struktura Veb-sajta i celokupni sadržaj koji objavljuje Veb-sajt (uključujući tekst, grafičke prikaze, softver, fotografije i druge slike, video zapise, zvučne zapise, žigove i logo) predstavljaju našu isključivu imovinu ili imovinu naših davalaca licence, koji mogu biti kompanije u okviru Grupe kompanija Decathlon i/ili njihovih partnera. Oni su zaštićeni pravima intelektualne svojine, naročito autorskim pravom i dodatnim pravima koja se odnose na žigove, dizajn i modele, naziv domena, patente, know-how, softver i baze podataka.

 

U pogledu sadržaja Veb-sajta, Mi Vam odobravamo neisključivu i opozivu licencu koja je ograničena na pristupanje, pregledanje i korišćenje Veb-sajta, bez prava da odobravate podlicence. Ova licenca Vam ne odobrava nikakva prava nad intelektualnom svojinom koja pripada Nama ili našim davaocima licence. Vi potvrđujete da ne dobijate nikakvo pravo vlasništva time što ćete preuzeti sadržaj sa Veb-sajta, naročito bilo koje pravo da komercijalno eksploatišete sadržaj Veb-sajta.

 

Bilo kakvo predstavljanje i/ili reprodukovanje i/ili delimična ili totalna eksploatacija sadržaja i/ili usluga koje nudi Veb-sajt, ili samog Veb-sajta, na bilo koji način, je strogo zabranjeno bez prethodnog pisanog pristanka Objavljivača i/ili Grupe kompanija Decathlon i/ili njihovih partnera. Ako Vi štampate, kopirate ili skladištite stranice sa Veb-sajta (isključivo u skladu sa ovim odredbama i uslovima), Vi morate obezbediti da se reprodukuju sva obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima intelektualne svojine u originalnom sadržaju.

 

U vezi sa sadržajem koji Vi objavljujete na Veb-sajtu, Vi ste saglasni da, podnošenjem tog sadržaja oblasti za prijem sadržaja, Vi odobravate nama i sa nama povezanim pravnim licima, vremenski i teritorijalno neograničeno, neopozivo, neisključivo i besplatno pravo i licencu da koristimo, umnožavamo, predstavljamo, učitavamo, izvršavamo, prenosimo, skladištimo, prerađujemo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo, pravimo izvedena dela, distribuiramo, dajemo pod-licencu (naročito našim zavisnim društvima, tehničkim partnerima i drugim Korisnicima Veb-sajta) i da prikazujemo sadržaj (u celini ili delimično) koji ste Vi poslali Nama i/ili da ga ugrađujemo u druge radove u bilo kom obliku, ili u druga medija ili tehnologije. Vi ste takođe saglasni da taj sadržaj koristi Grupa Decathlon u određenim marketinškim komunikacijama, povezanim sa Vašim imenom, iako se to povezivanje ne mora uvek napraviti, koji radovi se prenose trećim licima u svrhu pregleda proizvoda, koji automatski postaju javni i slobodno dostupni, naročito na Internetu i drugim veb-sajtovima i/ili blogovima i/ili veb stranicama Grupe Decathlon, uključujući, naročito, stranice na društvenim mrežama veb-sajtova Grupe Decathlon na kojima Korisnici veb-sajtova Grupe Decathlon mogu deliti sadržaj.

 

7 - ODGOVORNOST

Zbog činjenice da koristite Veb-sajt, smatra se da ste svesni karakteristika i ograničenja Internet tehnologija i da ste iste prihvatili, naročito vremena reagovanja kada pregledate ili ispitujete server na kome se nalazi Veb-sajt, tehničke performanse, rizike prekida usluga i, generalno, prenosa podataka.

 

Uopšteno i bez ograničenja, ni u kojim okolnostima Mi se ne možemo smatrati odgovornim za:

 

- bilo kakvu informaciju koja se razmatra na Veb-sajtu a koju nismo objavili Mi;

 

- bilo kakvo korišćenje ličnih podataka korisnika od strane nekog neovlašćenog trećeg lica;

 

- bilo kakvu grešku na mreži koja remeti Veb-sajt;

 

- bilo kakav gubitak podataka;

 

- bilo kakvu grešku u softveru;

 

- posledice bilo kakvog kompjuterskog virusa, kvara, problema ili greške;

 

- bilo kakve štete prouzrokovane kompjuteru Korisnika.

 

Time što koristite Veb-sajt, Vi ste saglasni da nas ne smatrate odgovornim i da ćete Nas obeštetiti u slučaju bilo kakvih direktnih ili indirektnih gubitaka, troškova ili izdataka koji proisteknu iz ili kao rezultat sledećeg:

 

- potraživanja od strane trećih lica u vezi sa sadržajem postavljenim u Vaše ime, naročito u vezi sa povredom vlasničkih prava, klevetničkim, štetnim ili pogrdnim materijalom ili uvredama u štampi u vezi sa elementima koji su učitani ili objavljeni na Veb-sajtu;

 

- bilo kakve aktivnosti na Veb-sajtu koja je u suprotnosti sa ovim oderdbama i uslovima, uključujući prevarnu nameru;

 

- bilo kakvog kršenja ovih Odredbi i uslova korišćenja Veb-sajta.

 

8 – RAZNE ODREDBE

Ove Opšte odredbe i uslovi korišćenja obuhvataju sve klauzule iz ovog dokumenta. One se ne mogu menjati bez našeg izričitog pisanog pristanka. Ako Mi izaberemo da, u bilo koje vreme, ne stavimo na snagu bilo koje kaluzule iz ovih odredbi i uslova, ne sme se smatrati da smo se odrekli našeg prava da se naknadno oslonimo na te klauzule. Ukoliko se bude smatralo da je neka klauzula nevažeća, druge klauzule ostaju na snazi.

 

Ove Opšte odredbe i uslovi korišćenja regulisne su u skladu sa srpskim pravom.

 

9 - KONTAKT

Za sva dodatna pitanja koja možete imati u vezi sa ovim odredbama i uslovima, možete nas kontaktirati telefonom na broj: 0114501396 u vremenu 09:00 - 22:00.

Takođe nam možete pisati na sledeću adresu:

Za sva dodatna pitanja koja možete imati u vezi sa ovim odredbama i uslovima, možete nas kontaktirati na email: [email protected]