Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

OPŠTE ODREDBE I USLOVI PRODAJE

UVOD
Ove opšte odredbe i uslovi prodaje primenjuju se na vebsajt www.decathlon.rs (“Vebsajt”), koji pripada društvu Decathlon d.o.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 35 11104 Beograd (Vračar), Srbija, sa matičnim brojem 21383970 (“Decathlon”, “Mi” ili “Nas/Nama”).

PDV BROJ :110763422

Opšte odredbe i uslovi prodaje (“Opšte odredbe i uslovi prodaje”) zaključuju se isključivo između Decathlona i bilo kog lica koje poručuje proizvode i/ili usluge (zajedničkim imenom, “Proizvodi”) preko Vebsajta (“Korisnik” ili “Vi”). U svrhu ovog dokuemnta, Korisnik i Decathlon se zajedno nazivaju “Strane”.

Korisnik potvrđuje da je punoletan/punoletna ili da je dobio/dobila dozvolu roditelja i da je pravno sposoban/sposobna da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu na Vebsajtu.

Korišćenjem Vebsajta, Vi takođe prihvatate:

Našu Politiku zaštite podataka i kolačića koja se odnosi na sve informacije koje se daju Nama preko Vebsajta a koje se mogu prikupljati tokom te operacije u skladu sa važećim zakonima. Politici se može pristupiti na sledećoj internet stranici: www.decathlon.rs/c/84-politika-privatnosti;

Našim Opštim odredbama i uslovima korišćenja Vebsajta može se pristupiti na sledećoj internet stranici: www.decathlon.rs/c/79-opsti-uslovi-koriscenja;

Primenljive odredbe i uslovi su oni koji su primenljivi na Vebsajtu na dan kada se nalog postavi na Vebsajt. Te odredbe i uslovi mogu biti izmenjeni. Njima se može pristupiti sa Vebsajta u svako doba i imaju prednost nad bilo kojom drugom verzijom ili bilo kojim drugim dokumentom koji je u suprotnosti sa njima. Imate opciju da ih odštampate tako da ih kasnije možete ponovo pogledati.

1 - PORUDŽBINE
Za poručivanje na Vebsajtu prvo je potrebno otvaranje korisničkog naloga, u skladu sa Odredbama i uslovima korišćenja Vebsajta i u skladu sa važećim zakonima o obradi ličnih podataka. Da bi se registrovali, Korisnici moraju da popune obavezna polja, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu e-mail adresu i lozinku (“Akreditivi”), na formularu za registrovanje koji je raspoloživ na sledećoj stranici Vebsajta: www.decathlon.rs. Mi se nećemo smatrati odgovornim ako ne primimo neku porudžbinu ili ako nam se pošalju netačne informacije, bilo namerno ili nenamerno.

Postoji nekoliko koraka za poručivanje na Vebsajtu:

Vi punite Vašu Korpu sa proizvodima,

Vi se identifikujete koristeći Vaše podatke,

Vi birate način isporuke,

Vi birate način plaćanja,

Vi potvrđujete da pristajete na ove odredbe i uslove kada konačno potvrdite Vašu porudžbinu,

Vi postavljate Vaš zahtev za plaćanje,

Vi dobijate e-mail od Vebsajta u kome se potvrđuje da je Vaša porudžbina primljena, što ne znači da je Vaša porudžbina prihvaćena, već znači da ste Vi saglasni da platite Vašu porudžbinu ako je Mi prihvatimo.

Vi ćete dobiti e-mail od Vebsajta kojim se potvrđuje Vaša porudžbina. Pisanje e-mail-a sa potvrdom porudžbine znači da je Vebsajt prihvatio Vašu porudžbinu, što će zatim dovesti do formiranja kupoprodajnog ugovora između Strana.

Čim je Vaša porudžbina spremna za slanje, Decathlon će Vam poslati e-mail u kome se potvrđuje da je Vaša porudžbina poslata.

2 - RASPOLOŽIVOST
Naše ponude za Proizvode i cene važe dok god se mogu videti na Vebsajtu, osim kada su na raspolaganju specijalne ponude, u kom slučaju će period važnosti biti naznačen na Vebsajtu. Vama se savetuje da proverite raspoloživost stavki, i kada to odgovara, rezervnih delova, na odgovarajućij stranice za informacije o Proizvodima.

Ako poručena stavka nije na raspolaganju, Mi zadržavamo pravo da storniramo porudžbinu, u kom slučaju ćete biti obavešteni putem email-a, i prijaviti se za refundiranje.

Ako plasirate porudžbinu za nekoliko Proizvoda a jedan od tih proizoda nije raspoloživ, Mi ćemo Vas obavestiti da nismo u mogućnosti da Vam pošaljemo taj Proizvod. Ostatak porudžbine će biti obrađen i poslat Vama do roka naznačenog na Vebsajtu. Mi takođe možemo ponuditi da neraspoloživu stavku zamenimo nekom sličnom stavkom, sličnog kvaliteta, uz Vašu prethodnu saglasnost. U tim okolnostima, ako iskoristite svoje pravo da stornirate porudžbinu nakon što ste primili zamenu, Vi ćete biti odgovorni da platite poštanske troškove. Međutim, Vi možete odmah izabrati da stornirate celokupnu porudžbinu, u kom slučaju morate obavestiti Odeljenje za pružanje usluga kupcima, telefonom ili e-mail-om.

3 – CENA I NAČINI PLAĆANJA
3.1 – Prikazana cene

Cene Proizvoda su one koje su prikazane na Vebsajtu. One su navedene u RSD uključujući sve primenljive dažbine u Srbiji. Svi relevantni iznosi poreza su iskazani po stopi važećoj na datum porudžbine. Cene prikazane na Vebsajtu se mogu menjati, ali to ne utiče na porudžbine koje su već prihvaćene.

Cene Proizvoda prikazane na Vebsajtu ne obuhvataju poštarinu/transport, troškove određenog pakovanja i druge opcione usluge koje izabere Korisnik Interneta, koje će se naplaćivati dodatno. Sve dodatne dažbine biće uključene u rezime vaše porudžbine, prikazane na displeju pre nego što porudžbina bude konačno potvrđena.

Vebsajt sadrži veliki broj proizvoda i može se dogoditi, uprkos našim najboljim naporima, da određeni Proizvodi navedeni na Vebsajtu imaju pogrešnu cenu. Mi generalno proveravamo cene, kao deo naše procedure otpreme, tako da, kada je tačna cena nekog Proizvoda niža od prikazane cene, mi Vama fakturišemo manji iznos.

3.2 – Načini plaćanja

Korisnici mogu platiti svoju kupovinu debitnom ili kreditnom karticom (Visa, Maestro, Mastercard, American, Dina Card) .

Korisnici takođe mogu platiti svoje proizvode korišćenjem Decathlon poklon kartice ili gotovinom.

3.2.1 Plaćanje debitnom ili kreditnom karticom

Kada izaberete da platite debitnom ili kreditnom karticom, vaš bankarski račun će biti zadužen za cenu vaših izabranih proizvoda i usluga kada Vaša porudžbina, ili deo porudžbine za koji ste tražili da bude otpremljen posebno, budu kompletni i spremni za otpremu.

U toku procesa transakcije plaćanja, Mi tražimo od izdavaoca kartice da blokira iznos svake porudžbine pre nego što se izabere prva stavka. To znači da, čak i ako ste poručili neku stavku, izgledaće kao da Vam je ista fakturisana, ali, ako Mi obavestimo izdavaoca kartice da je porudžbina stornirana, sredstva će vam odmah biti refundirana.

Vaš izdavalac kartice stavlja transakcije online plaćanja u sistem validacije. Mi nismo odgovorni ako Vaš izdavalac kartice odbije da odobri plaćanje iz bilo kog razloga. Skrećemo vam pažnju na činjenicu da Vam Vaš izdavalac kartice može naplatiti naknadu za obradu ili online obradu. Mi nismo odgovorni za takve naknade.

3.2.2 Bezbednost plaćanja

Mi garantujemo bezbednost plaćanja karticom tako što angažujemo treće lice – kompaniju za obradu plaćanja. Podaci o Vašem računu i banci šalju se toj kompaniji putem protokola 3D Secure, što ima za rezultat da oni ni u koje vreme ne prolaze kroz IT sistem Vebsajta, i Vebsajt ili njegovi zaposleni im ne mogu pristupiti.

Ako odlučite da skladištite podatke o Vašoj platnoj kartici na Vebsajtu, tako da ne morate da ponovo unosite informacije kada sledeći put budete plaćali, Mi se obavezujemo da samo držimo ključ, koji Vam, povezan sa drugim informacijama, dozvoljava da platite transakciju, dok podaci o Vašoj platnoj kartici nastavljaju da budu uskladišteni kod i obrađivani od strane trećeg lica – kompanije.

Ako se sprovodi neka provera protiv prevare, da bi se obazbedila bezbednost transakcija kupaca, Mi možemo tražiti od Vas da nam putem e-mail-a dostavite jedan ili više dokumenata koji sadrže dokaz o Vašoj adresi i/ili kopiju lične karte, pre nego što Vam potvrdimo porudžbinu. Vaša porudžbina će biti konačna kada Vebsajt primi ova dokumenta i izda e-mail sa potvrdom. Ukoliko ne dostavite ova dokumenta, ili ako dokumenta ne utvrđuju adekvatno Vaš identitet i adresu, Mi zadržavamo pravo da odbijemo porudžbinu.

Vebsajt takođe zadržava pravo da odbije porudžbinu u slučaju tekućeg spora u vezi sa plaćanjem ili u slučaju neke neuobičajeno velike porudžbine.

Da bismo imali dokaz za ugovorne odnose u koje smo ušli, porudžbine se skladište na jednom pouzdanom medijumu. Vi možete pristupiti porudžbinama koje ste postavili na Vebsajt odlaskom na ‘Moj nalog’. U odsustvu dokaza, nasuprot tome, naše elektronske baze podataka i naši provajderi usluga koji se čuvaju pod adekvatnim bezbednosnim uslovima, predstavljaće dokaz za sve transakcije zaključene između nas. U svakom slučaju, Mi preporučujemo da Vi sačuvate e-mai sa potvrdom porudžbine.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

4 – ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
Mi zadržavamo puno pravo vlasništva nad stavkama koje ste Vi kupili dok Vi u potpunosti ne ispunite svoje obaveze, naročito u pogledu plaćanja pune cene porudžbine, plus kamata, gde je primenljivo.

5 - ODUSTANAK
5.1 Pravo nastorniranje


Vi imate rok od30 dana od prijema Vaše porudžbine u kome je možete otkazati, odnosno odustati od ugovora.


Ovaj period za odustanak se ne primenjuje na:


• Kupovinu kvarljive robe, kao što su prehrambene namirnice.


• Kupovinu audio ili video snimaka i računarskih softverskih aplikacija koje ste Vi otpečatili.


• Kupovinu Proizvoda napravljenih prema posebnim zahtevima kupca ili koji su jasno personalizovani.


Pravo na odustanak koristiće se o Vašem trošku, u skladu sa dole navedenim odredbama i uslovima.


5.2 Korišćenje pravanaodsutanak

Možete nas obavestiti o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora, tako što ćete poslati jasno, nedvosmisleno obaveštenje na sledeću adresu:


- Poštom: Decathlon Beograd, Đorđa Stanojevića 35, 11070 Beograd


- Tako što ćete nas kontaktirati na: webshop.srbija@decathlon.com

Proizvod morate vratiti na sledeću adresu:  Decathlon Beograd, Đorđa Stanojevića 35, 11070 Beograd (Webshop)

Vi možete izabrati kako želite da vratite Vaš artikal i da li želite da uzmete osiguranje za gubitak, krađu ili uništenje Vašeg paketa. Mi ne pokrivamo ni jedan od Vaših troškova, niti troškove slanja poštom / transporta i nećemo biti odgovorni ako ne dobijemo paket. Vebsajt savetuje Korisnike da šalju pakete uz mogućnost praćenja. Generalno, Vi morate snositi sve troškove i rizike u vezi sa vraćanjem porudžbine.

Prihvataće se samo vraćene stavke koje su kompletne, u savršenom stanju, u originalnom pakovanju i sa brojem za vraćanje. U suprotnom, vraćanje će se smatrati neusaglašenim Vi nećete biti refundirani od strane Decathlon-a.

5.3 Efekti odustanka

Ako pratite gore opisanu proceduru vraćanja, bićete refundirani u roku od 14 dana od datuma kada Decathlon primi vraćene artikle. Ovaj datum se može odložiti do ranijeg od datuma kada Mi primimo proizvod i datuma kada nam bude dostavljen dokaz o dostavi Proizvoda.

Za plaćanja platnom karticom, refundacija će biti izvršena direktno na račun povezan sa Vašom platnom karticom.

Ukoliko vraćate porudžbinu, javite se na webshop.srbija@decathlon.com kako bismo Vam kreirali nalog za prikup porudžbine. Nakon što primimo vraćenu porudžbinu, u roku od 14 dana ćemo Vam isplatiti novac.

6 - ISPORUKA
6.1 – Krajnji rok za isporuku

Vaša porudžbina će biti isporučena na dan naveden u potvrdi porudžbine, ili, kada nije naveden datum isporuke, u roku od 30 dana od potvrde porudžbine, osim u izuzetnim okolnostima. Vreme isporuke dato na Vebsajtu počinje da teče na dan kada su Proizvodi koje ste Vi poručili poslati iz našeg skladišta. Vama će biti poslat e-mail u kome se potvrđuje da je Vaša porudžbina poslata.

6.2 – Mesto isporuke

Proizvodi će se isporučivati samo u Srbiji, na adresu koju Vi naznačite kada budete plasirali Vašu porudžbinu.

Do prelaska rizika na Vas dolazi trenutkom isporuke. Važno je da Vi preduzmete sve mere predostrožnosti kako biste obezbedili da Vaša porudžbina bude primljena na adresi koju ste Vi naznačili i da roba odgovara Vašoj porudžbini, kako je navedeno u garancijama koje odobrava Vebsajt. Mi Vam čvrsto savetujemo da otvorite pakete u prisustvu dostavljača kako biste se uverili da ni jedan artikal nije oštećen.

Kada isporuka treba da bude izvršena na adresu gde se nalazi više lica, Vi potvrđujete da usluga isporuke koju pruža dostavljač treba da bude izvršena upravo na tu adresu navedenu u Vašoj porudžbini, što znači da isporuku može primiti i neko treće lice. “Adresa gde se nalazi više lica” je adresa neke ustanove, kao što je škola, dečije jaslice ili udruženje.

Isporuke na određene adrese koje nisu lako pristupačne vršiće se do najbližeg regionalnog logističkog centra. Vi zatim treba da organizujete da porudžbinu isporuči Vama neki prevoznik koji je različit od prevoznika koga je koristio Vebsajt. Za ovu isporuku prevoznik može tražiti doplatu, koju neće snositi Vebsajt.

Mi ne možemo da isporučujemo u vojne ustanove zbog velikog broja artikla koji su nestajale.

Mi Vam čvrsto savetujemo da otvorite pakete u prisustvu dostavljača kako biste se uverili da ni jedan artikal nije oštećen.

7 - GARANCIJE
7.1 – Informacije o Proizvodu

Iako mi preduzimamo razumne korake da opišemo Proizvode što tačnije je moguće, koristeći fotografije i druge slike izložene na Vebsajtu, detalji (kao što su boja, dizajn i tekstura, itd.) koje vidite na ekranu zavise od vašeg monitora i, u skladu sa tim, ne odražavaju precizno stvarne detalje Proizvoda koji primite.

Svaka informacija na Vebsajtu o dimenzijama Proizvoda navedena je isključivo u informativne svrhe. Ako imate bilo kakvih sumnji u pogledu veličine Proizvoda koji Vam je potreban, Mi vam preporučujemo da Nas kontaktirate pre poručivanja.

Pozivamo Vas da pratite uputstva u instrukcijama raspoloživim na Vebsajtu i da sprovedete nekoliko testova na primljenoj opremi. Određeni Proizvodi koji se prodaju na Vebsajtu pokriveni su prodajnom garancijom u periodu koji je naznačen na relevantnoj veb stranici za infomacije o Proizvodu i u informacijama koje idu uz stvarni Proizvod. Molimo Vas da nas kontaktirate ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa postupanjem posle prodaje ili garancijom.

7.2 – Odgovornost za nesaobraznost Proizvoda (Zakonska garacija)

Decathlon je obavezan da isporučuje robu koja je saobrazna ugovoru.

Mi smo odgovorni za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Vas, odnosno od dana kada ste Vi primili Proizvode. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Vas, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

S toga, ako Proizvod koji ste kupili ima određeni nedostatak koji je ostojao u trenutku kupovine tog proizvoda od Nas, a Vi ste ga otkrili u roku od dve godine nakon toga, Vi imate pravo da izjavite reklamaciju i ostvarite Vaša zakonska prava.

Takođe obratite pažnju na to da se odgovornost Decathlon-a za proizvode primenjuje odvojeno od bilo kakve prodajne garancije koja se nudi.

7.3 – Prodajna garancija

Određene stavke koje se prodaju na Vebsajtu mogu biti pokrivene nekom prodajnom garancijom tokom perioda naznačenog na relevantnoj stranici Proizvoda.

Ako je stavka koju ste poručili pokrivena nekom prodajnom garancijom, Vi ćete dobiti, najkasnije prilikom isporuke proizvoda, neki dokument u kome su sadržani detalji prodajne garancije, kako ona funkcioniše, trošak, trajanje, teritorija na kojoj važi i naziv i adresa društva koje izdaje garanciju.

Ova garancija ne obuhvata probleme prouzrokovane nemarom, oštećenjem ili neodgovarajućim korišćenjem stavke, ili kvarovima i problemima koji mogu biti prouzrokovani nepravilinim instaliranjem ili rukovanjem opremom.

Prodajna garancija ne isključuje niti utiče na Vaša prava koja proističu iz odgovornosti Decathlon-a za nesaobraznost Proizvoda sa ugovorom.

7.4 – Postupak za korišćenje usluga u garantnom roku / post-prodajnom periodu

Ako se ispostavi da je vaš Proizvod neispravan u toku perioda od dve godine od datuma prijema Proizvoda ili prodajnog garantnog peioda, ili ako ne odgovara porudžbini, Vi treba da kontaktirate Vebsajt za usluge u post-prodajnom periodu.

Da biste vratili neki artikal Decathlon-u, Vi treba da odete na ‘Moj nalog’, kliknete na ‘Pratite moje porudžbine’ i da navedete probleme ili kvarove sa kojima ste se sreli u vezi sa relevantnim Proizvodom/Proizvodima. Zatim ćete dobiti broj pod kojim će Vaša reklamacija biti zavedena u našoj evidenciji.

Dok je Proizvod pod garancijom, Sajt vam nudi da vratite Proizvod Vebsajtu : webshop.srbija@decathlon.com

Troškovi poštarine/transporta moraju biti plaćeni u skladu sa zakonom, bez obzira na opciju koju ste Vi izabrali. Za slanje Proizvoda za koje ste našli da su neispravni, molimo vas da kontaktirate: webshop.srbija@decathlon.com.

Kada Proizvod bude obrađen od strane Vebsajta, koji će proveriti da li je isti pokriven zakonskom ili prodajnom garancijom i poslaće vam naš odgovor najkasnije u roku od osam dana. Naš odgovor na Vašu reklamaciju sadržaće odluku o tome da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje na Vašu reklamaciju, i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Krajnji rok za rešavanje reklamacije ne sme preći 15 dana, ili 30 dana za tehničke proizvode i nameštaj, nakon datuma podnošenja reklamacije. Ako Mi, iz opravdanih razloga, ne budemo u mogućnosti da zadovoljimo Vaš zahtev u dogovorenom roku, Mi ćemo Vas obavestiti o produženom krajnjem roku za rešavanje reklamacije i navesti dodatni krajnji rok, i tražiti Vašu saglasnost za to. Rok za rešavanje reklamacije može se produžiti samo jednom.

Ako se neki artikal vrati na neodgovarajući način ili bez dobrog razloga, ili ako Vi niste pročitali i ispratili uputstva u instrukcijama za pomoć, koje se nalaze na Vebsajtu, smatraće se da je vraćanje neusaglašeno i biće obrađivano kao takvo. Slično, bilo koje stavke koje se vrate bez broja za vraćanje biće sistematski obrađivane kao neusaglašene vraćene stavke.

U slučaju da se Vaša reklamacija usvoji, Mi ćemo otkloniti otkriveni nedostatak, bilo popravkom ili zamenom u okviru odgovarajućeg roka. Ako je nemoguće otkloniti nesaobraznost popravkom ili zamenom, ili ako Mi ne uspemo da popravimo ili zamenimo neispravni Proizvod u okviru odgovarajućeg roka, ili ako ne bude moguće da se sprovede popravka ili zamena bez značajne nepogodnosti za Vas zbog prirode i svrhe Proizvoda, ili ako je popravka ili zamena nesrazmerno opterećenje za Nas, Vi možete zahtevati smanjenje cene ili raskinuti ugovor.

Molimo Vas da imate u vidu da, u slučaju da se neispravnost otkrije u toku prvih šest meseci od isporuke Proizvoda, Vi ćete imati pravo da izaberete da li da nesaobraznosti bude otklonjena zamenom Proizvoda ili da tražite umanjenje cene, a takođe imate i opciju da raskinete ugovor. Popravka Proizvoda će biti moguća samo uz Vaš izričiti pristanak.

Ukoliko se, nakon prve popravke neispravnost ponovo pojavi, Vi ćete imati pravo da zahtevate zamenu Proizvoda, odgovarajuće umanjenje cene, ili da raskinete ugovor. Ponovna popravka Proizvoda će biti moguća samo uz vaš izričiti pristanak.

Sve troškove koji su potrebni za dovođenje Proizvoda u saobraznost sa ugovorom, naročito troškove radne snage, materijala, preuzimanja i isporuke moramo pokriti Mi.

8 - ODGOVORNOST
Ništa u ovim uslovima ne ograničava niti isključuje našu odgovornost za smrt ili telesnu povredu prouzrokovanu našim nehatom niti zbog prevarne deklaracije niti bilo koju drugu odgovornost koja se, u skladu sa važećim zakonima, ne može ograničiti ili isključiti.

U skladu sa napred navedenim, ako ste Vi potrošač, a ne profesionalni korisnik, ni u kojim okolnostima Mi nećemo biti odgovorni za vaše poslovne gubitke, a ako ste Vi profesionalni korisnik, ni u kojim okolnostima mi nećemo biti odgovorni za bilo kakve indirektne gubitke, posledične gubitke, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljene ugovore, podatke, dobru volju ili druge slične gubitke, i svaka odgovornost koju Mi možemo imati u pogledu Vaših gubitaka, biće striktno limitirana na gubitke koji su razumno predvidivi.

Uopšteno govoreći i bez ograničenja, ni u kojim okolnostima se Mi možemo smatrati odgovornim za:

- Bilo kakvu grešku u funkcionisanju mreže koja ometa Vebsajt;

- Posledice bilo kakvog računarskog virusa, kvara, problema ili greške; ili

- Bilo kakvog oštećenja koje je prouzrokovao računar Korisnika.

9 – RAZNE ODREDBE
9.1 – Celokupan sporazum

Ove Opšte odredbe i uslovi prodaje obuhvataju sve klauzule iz ovog dokumenta. One se ne mogu menjati bez našeg izričitog pisanog pristanka. Ako Mi izaberemo da, u bilo koje vreme, ne stavimo na snagu bilo koje kaluzule iz ovih odredbi i uslova, ne sme se smatrati da smo se odrekli našeg prava da se naknadno oslonimo na te klauzule. Ukoliko se bude smatralo da je neka klauzula nevažeća, druge klauzule ostaju na snazi.

Ako se bilo koja odredba ovih odredbi i uslova bude smatrala nevažećom u skladu sa nekim zakonom ili propisom, ili nakon neke konačne sudske ili upravne odluke, druge odredbe ovog dokumenta ostaju u potpunosti pravosnažne i proizvode pravno dejstvo. Mi ćemo zameniti odredbu o kojoj se radi važećom odredbom koja je ima sličan opseg u duhu ovih odredbi i uslova.

Vi ne možete preneti ili prepisati ni jedno od svojih prava ili obaveza iz bilo kog ugovoraa. Bilo kakav komentar koji Vi pošaljete Nama u vezi sa ovim Opštim odredbama i uslovima prodaje mora biti poslat u pisanoj formi na adresu koja je navedena na kraju ovih Opštih odredbi i uslova. Mi Vas možemo kontaktirati bilo putem e-maul-a ili na vašu poštansku adresu koju ste nam Vi dali prilikom plasiranja Vaše porudžbine.

9.2 Kupoprodajni ugovor između privrednog društva i potrošača

Ove Opšte odredbe i uslovi su regulisani pravom Republike Srbije. Nadležni sud u slučaju nekog spora biće sud u prebivalištu potrošača. Obaveštavamo Vas da, u slučaju spora, Vi možete koristiti bilo koji drugi alternativni metod rešavanja sporova.

9.3 Kupoprodajni ugovor između privrednih društava

U vezi sa kupoprodajnim ugovorom između privrednih društava, Strane su izričito saglasne da će se na ovaj ugovor primenjivati pravo Republike Srbije. Strane su izričito saglasne da se Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe („Bečka Konvencija“) neće primenjivati na njihov odnos. Shodno tome, za rešavanje svakog spora koji ne bude rešen mirnim putem, biće nadležni srpski sudovi, čak i u slučaju da ima više tuženih i/ili ako se neko treće lice priključilo sudskom postupku, čak i u slučaju hitnog ili zaštitnog sudskog postupka pokrenutog po nekoj hitnoj prijavi ili ex parte prijavi.

9.4 Jezik

Ovaj ugovor je zaključen na srpskom jeziku.

10. Obavezne informacije na e-commerce prodajnom mestu

10.1. Izjava o konverziji
'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

10.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:
„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

10.3. Povraćaj sredstava
Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

11 – KONTAKT ZA KUPCE
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi sa kupovinom koju ste ili koju ćete obaviti preko Vebsajta, molimo Vas da kontaktirate naš Webshop tim.

- Telefonom između ponedeljka i petka od 9.30 do 20.00, isključujući državne praznike:

telefonom: +381 11 4501 389

- Putem Interneta: webshop.srbija@decathlon.com

- Poštom: Decathlon d.o.o. Beograd sa registrovanim sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 35 11104 Beograd (Vračar), Srbija- ako već imate korisnički nalog na Vebsajtu, Vi možete ići na stranicu ‘Moj nalog’