Sakrij filtere
Filteri 0
Poredaj po:
Filteri 0

Decathlon Rent

Novi doživljaji, pristupačni i sa manjim uticajem na okolinu.

Nova usluga u Decathlonu! Iznajmi na željeni period i uživaj u svom sportu.

Opšte pogodnosti iznajmljivanja

Fleksibilno i prilagodljivo

Izaberi šta, kada i kako iznajmiti.

Dostupnost

Otkrij i uživaj u sportu bez velikih ulaganja. Plaćanje prilikom preuzimanja opreme.

Bavi se sportom

Uživaj u sportu, opremi i najnovijim modelima.

Izaberi prodavnicu za preuzimanje opreme

Novi Beograd

Đorđa Stanojevića 35, 11 070 Beograd

Radno vreme

Pon - Ned: 09:00 - 22:00

Kontakt

[email protected]
+381 11 4501 396

Beograd Karaburma

Uralska 3, 11 000 Beograd

Radno vreme

Pon - Ned: 09:00 - 22:00

Kontakt

[email protected]
+381 11 4500 340

Novi Sad

Sentandrejski put 11, 21 000 Novi Sad

Radno vreme

Pon - Ned: 09:00 - 22:00

Kontakt

[email protected]
+381 21 3020 192

Kragujevac

Dimitrija Tucovića 23, 34 000 Kragujevac

Radno vreme

Pon - Ned: 10:00 - 22:00

Kontakt

[email protected]
+381 34 257 230

Kako iznajmljivanje opreme funkcioniše?

Saznajte šta želite iznajmiti
Proveri datume i dostupnost.
Preuzmi opremu u našim prodavnicama.
Uživaj u sportu!

Uslovi iznajmljivanja sportske opreme

1. Član - Ugovorne strane

Ovaj Ugovor o iznajmljivanju sportske opreme sklapa se između: Privrednog društva Decathlon d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 35, 11000 Beograd, PIB: 110763422, matični broj:: 21383970 (dalje u tekstu “Decathlon”) i korisnika kao iznajmljivača sportske opreme na osnovu ovog Ugovora o iznajmljivanju sportske opreme (dalje u tekstu “Korisnik”).

2. Član - sklapanje

Korisnik na sopstvenu odgovornost izjavljuje da ima najmanje 18 godina i da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje ovog ugovora. Decathlon zadržava pravo da odbije sklapanje ovog ugovora i odbije iznajmljivanje sportske opreme ako je korisnik u prošlosti prekršio svoje ugovorne obaveze prema Decathlon-u, ako je korisnik u sporu sa Decathlon-om ili ako je tražena količina sportske opreme, prema Decathlon-ovom mišljenju, previsoka.

3. Član - Predmet ugovora

Decathlon iznajmljuje korisniku sportsku opremu opisanu u ponudi ili vaučeru (u daljem tekstu „vaučer“). Vaučer je obavezan prilog ovom ugovoru i njegov je sastavni deo.

Potpisivanjem ovog ugovora korisnik prihvata opisanu sportsku opremu i potvrđuje da je oprema pogodna za upotrebu i da je u odgovarajućem stanju, te da oprema nema vidljivih znakova oštećenja ili nedostataka. Potpisivanje ovog ugovora i prihvatanje opreme od strane korisnika znači izričito prihvatanje svih odredbi ovog ugovora i opštih uslova zakupa sportske opreme.

4. Član - Obaveze Decathlona

DECATHLON se obavezuje da će:

 ● isporučiti opremu korisniku na dan i vreme navedeno u vaučeru kao datum preuzimanja opreme;

 ● korisniku predati sportsku opremu koja je pogodna za normalnu upotrebu i u odgovarajućem je stanju;

 ● omogućiti nesmetano korišćenje (u smislu potencijalnih potraživanja trećih lica u vezi sa pravima na opremu – zaštita od evikcije) za vreme trajanja ovog ugovora 

 ● izvršiti popravke koje su neophodne za normalno i pravilno korišćenje sportske opreme i nadoknaditi korisniku sve troškove koje je imao zbog popravke sportske opreme te je o njima obavestio Decathlon, osim manjih troškova koji proizlaze iz uobičajene upotrebe stvari.

5. Član - Obaveze korisnika

Korisnik se obavezuje da će:

- preuzeti opremu, koristiti je i održavati sa potrebnom pažnjom te koristiti samo u predviđene svrhe;

- plaćati ugovorenu cenu zakupa u skladu sa uslovima navedenim u vaučeru;

- vratiti opremu koja je predmet ovog Ugovora u neoštećenom stanju najkasnije do datuma i vremena vraćanja koji su ukazani na vaučeru.

U slučaju zakašnjenja vraćanja opreme Decathlon zadržava pravo da zaračuna dodatne dane iznajmljivanja prema cenovniku koji važi u vreme sklapanja ovog Ugovora.

6. Član - Odgovornost korisnika

KORISNIK:

- je odgovoran za čuvanje opreme od dana preuzimanja iste te je stoga odgovoran za svaku štetu nanetu trećim licima ili Decathlon-u te za bilo kakvu nepravilnu upotrebu iznajmljene opreme;

- je odgovoran za štetu prouzrokovanu oštećenjem ili gubitkom iznajmljene opreme, bez obzira na razlog ili grešku i u tom slučaju mora da nadoknadi Decathlon-u iznos koji odgovara prodajnoj ceni iznajmljene opreme. U slučaju krađe iznajmljene opreme korisnik se obavezuje da će krivično delo prijaviti nadležnim organima i istovremeno o tome odmah pismeno obavestiti Decathlon;

- je svestan da se nevraćanje iznajmljene sportske opreme može smatrati krivičnim delom prema važećem zakonu.

7. Član - Obim ugovora o iznajmljivanju

Dole navedene usluge su izričito isključene iz ugovora o iznajmljivanju i dodatno se naplaćuju korisniku: 

- popravke, rezervni delovi i radovi koji su bili neophodni zbog nepravilne upotrebe iznajmljene opreme, ili zbog podešavanja ili popravke opreme od strane korisnika.

8. Član - Cena i plaćanje

Cena zakupa je cena navedena na vaučeru i u skladu je sa važećim cenovnikom istaknutim u prodavnici ili na veb stranici www.decathlon.rs. Cena zakupa se obračunava na osnovu trenutno važeće cene zakupa i dužine perioda zakupa. Cenu korisnik mora platiti u celosti prilikom preuzimanja ili povrata  opreme.

Korisnik će morati da plati ugovornu kaznu za svaki dan kašnjenja u povratu, u iznosu koji odgovara dnevnom trošku zakupa opreme. Korisnik je takođe odgovoran za plaćanje naknade štete na opremi na dan njenog vraćanja, kako je navedeno u članu 6.

9. Član - Trajanje ugovora

Ugovor se sklapa na određeno vreme koje je definisano u vaučeru. Ugovor stupa na snagu danom prijema opreme od strane korisnika i prestaje da važi od dana vraćanja opreme.

10. Član - Podzakup

Korisnik može iznajmljenu sportsku opremu od Decathlon-a u dati u podzakup samo uz posebnu pismenu saglasnost Decathlona.

11. Član - Zaštita ličnih podataka

Decathlon garantuje korisniku da će obrađivati lične podatke korisnika samo u svrhu sprovođenja ovog ugovora. Lični podaci će se obrađivati u skladu sa važećim zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka i neće se čuvati duže nego što je potrebno. Detalji u vezi sa ličnim obezbeđenjem opisani su u opštim uslovima iznajmljivanja sportske opreme.

12. Član Odstupanje i raskid ugovora

Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga odustane od ovog ugovora vraćanjem opreme. Bez obzira na prevremeni povratak, korisnik je dužan da plati celokupnu ugovorenu cenu za ceo ugovoreni period zakupa.

13. Član - Završne odredbe

Ovaj ugovor je regulisan srpskim zakonodavstvom.

U slučaju da je bilo koja odredba ovog Ugovora poništena ili na neki drugi način nevažeća, ili kasnije to postane, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Ugovora. Smatra se da su takve odredbe zamenjene važećim i sprovodljivim zakonskim odredbama koje su sadržajno što bliže poslovnoj svrsi nevažećih ugovornih odredbi. Ova vrsta tumačenja se takođe koristi za popunjavanje svih pravnih praznina u ovom ugovoru.

Nadležni sud za rešavanje sporova koji proizilaze iz ovog ugovora je Sud u Beogradu. Ovaj sporazum o nadležnosti se koristi samo u slučaju da po potrošačkim ugovorima ne postoji druga isključiva nadležnost koja je u korist korisnika.

Ovaj ugovor je sklopljen u dva istovetna primerka od kojih jedan primerak zadržava Korisnik, a drugi Decathlon.