USLOVI DOSTAVE

Uslovi dostave

Cena dostave: BESPLATNA DOSTAVA

Rok za dostavu: 2 do 4 dana

Decathlon Beograd d.o.o. („Decathlon“ ili „Dobavljač“) dostavlja svu naručenu robu angažovanjem trećih lica - dostavljača po sopstvenom izboru.

Rok za dostavu robe i trenutak od kojeg počinje da teče određeni su za svaku vrstu robe pojedinačno, pri sklapanju ugovora o kupoprodaji. Kupac prima elektronsko obaveštenje na datu adresu e-pošte, gde može videti status narudžbenice (priprema se, predata je dostavljaču, dostavljena i slično).

Filteri

Sort Filter
Filter Filter Filter